Доктор філософії

Spread the love

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

РЕОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ СИСТЕМ

Освітній компонент (ОК) «Реологія харчових систем» має на меті сформувати у здобувачів знання щодо реологічних характеристик харчових мас, які відображають властивості продуктів харчування, використовуються на етапі переробки та виробництва та набути навичок у вирішенні задач структуроутворення харчових продуктів, визначення
нормативних структурно-механічних властивостей, які характеризують якість виробів, для їх використання, отримання необхідних даних для розрахунку та створення спеціалізованого технологічного обладнання

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА БІЛКІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОВБАСНИХ І М’ЯСНИХ ВИРОБІВ

Освітній компонент (ОК) «Альтернативні джерела білків для виробництва ковбасних і м’ясних виробів» належить до циклу вибіркових дисциплін та має на меті отримання здобувачем систематизованих знань та вмінь у напрямі удосконалення існуючих та розроблення нових технологій, прогнозування і стабілізації показників якості готового продукту.