Порядок та заяви на обрання вибіркових дисциплін

Spread the love

Порядок та заяви на обрання вибіркових дисциплін

Порядок обрання вибіркових дисциплін здійснюється згідно положення ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.

 

Каталог вибіркових дисциплін-2022

Каталог вибіркових дисциплін-2021р.

Каталог вибіркових дисциплін з іншої ОП

 

2021 рік

Заява про обрання вибіркових дисциплін 1 курс

Заява про обрання вибіркових дисциплін 2 курс

Заява про обрання вибіркових дисциплін 3 курс

Заява про обрання вибіркових дисциплін 4 курс

2022 рік

Заява про обрання вибіркових дисциплін 1 курс

Заява про обрання вибіркових дисциплін 2 курс

Заява про обрання вибіркових дисциплін 3 курс

Заява про обрання вибіркових дисциплін 4 курс

 

Процедура здійснення вибору навчальних дисциплін


Строки проведення запису осіб, які навчаються, на вивчення вибіркових дисциплін визначаються із необхідності своєчасного (для планування та організації освітнього процесу, його методичного і кадрового забезпечення) формування контингенту осіб, які навчаються, у групах і потоках.

Для осіб, які навчаються за освітніми програмами, в яких вибір дисциплін заплановано у першому навчальному році, вибір організовується:

 для денної форми навчання  упродовж двох перших тижнів
навчання;
 для заочної форми навчання – протягом першого тижня першої
установчих занять.

Для осіб, які навчаються за освітніми програмами, в яких вибір дисциплін заплановано на наступний навчальний рік, вибір організовується:


– для денної форми навчання – упродовж першого місяця проведення
аудиторних занять весняного семестру, який передує навчальному року, під
час якого передбачене їх вивчення;
– для заочної форми навчання  протягом установчих занять
весняного семестру, що передує навчальному року, під час якого передбачене
їх вивчення.

Процедура проведення запису осіб, які навчаються, на вивчення вибіркових дисциплін корелює з вище наведеними строками і визначається наступними етапами:


 ознайомлення осіб, які навчаються, із порядком, термінами та
особливостями запису та формування груп для вивчення вибіркових
навчальних дисциплін в ОНТУ, а також з особливостями присвоєння освітніх
кваліфікацій за відповідною освітньою програмою;
 ознайомлення осіб, які навчаються, із каталогами вибіркових
дисциплін, які пропонуються як за програмою, за якою вони навчаються, так і
за іншими програмами;
 запис осіб, які навчаються, на вивчення навчальних дисциплін та
оформлення заяви (електронної заяви) на ім’я керівника відповідного структурного підрозділу про обрання ними вибіркових навчальних дисциплін для їх вивчення у
відповідному семестрі;

 повторний запис осіб, які навчаються, на вивчення вибіркових
навчальних дисциплін (у разі необхідності);
 опрацювання заяв осіб, які навчаються, керівником відповідного
структурного підрозділу, прийняття рішень щодо осіб, які не скористалися
правом вільного вибору, перевірка контингенту осіб, які навчаються, і
формування академічних груп.


Заяви осіб, які навчаються, щодо вибору ними навчальних дисциплін зберігаються у особовій справі студента упродовж усього терміну навчання студента за відповідним рівнем.