Історія кафедри

Spread the love
Колектив кафедри, 1985 рік
Нижній ряд (зліва направо): Ю. Д. Чамова, І. М. Луконіна, Л. Г. Віннікова, І. П. Саєнко, О. П. Косих.
Верхній ряд (зліва направо): Г. В. Шлапак, В. Панюшкіна,      У. Лобанова, С. Д. Патюков, Т. С. Малишко, Н. Г. Азарова,        В. М. Висоцька, А. Смірнова
Вручення Державної премії України д. т. н., проф.                       Л. Г. Вінніковій  президентом України  Л. Д. Кучмою
 

 

Колектив кафедри, що забезпечує освітньо-професійний напрям “Технології зберігання, консервування і переробки м’яса”, 2011 рік
Нижній ряд (зліва направо): Н. М. Поварова, Н. Г. Азарова,    Л. Г. Віннікова, А. В. Асауляк.
Середній ряд (зліва направо): Г. В. Шлапак, Л. В. Агунова,       А. Д. Солецька, О. М. Савінок, Ю. Ф. Приходько.
Верхній ряд (зліва направо): І. В. Авелічева, А. В. Зюзько, С. Д. Патюков
  • Кафедру технології м’яса, риби і морепродуктів було створено у вересні 2011 року на основі кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів.
  • Кафедру технології м’яса, риби і морепродуктів очолила  д. т. н., професор Л. Г. Віннікова.
  • Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів була організована в 1975 році після розформування кафедри м’ясних і молочних продуктів, яку очолював доцент Б. О. Тадулєв. Першим завідуючим кафедрою був доцент І. П. Саєнко. З 1980 року по 1988 рік кафедрою керував професор В. В.  Корнаракі.
  • У різні періоди на кафедрі вели наукову та педагогічну діяльність старший викладач Г. О. Українець, І. О. Могілевський, доценти І. С. Коган, М. Ю. Казанджий, проф. О. П. Косих, доценти Луконіна І. М., Бондаренко Н. В., Бабков М. І., асистенти Чамова Ю. Д., Малишко Т.  С. , Зюсько А. В., Асауляк А. В., та ін.
  • З 1993 року кафедру очолює д. т. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної премії України Л. Г. Віннікова. Професор Л. Г. Віннікова зосередила наукову діяльність кафедри у напрямку розроблення нових технологій м’ясопереробної галузі та основ отримання м’ясних продуктів нового покоління, які дозволяють істотно урізноманітнити та покращити якість харчування населення України.
  • В 1991 г. на кафедрі технології консервування було відкрито освтіньо-професійний напрям “Технологія риби і морепродуктів” .
  • Наукову школу з напряму біоресурсів очолювала до 2012 року д. т. н., професор Л. Б. Добробабіна, якою було сформульовано концепцію переробки гідробіонтів з використанням біотехнологічних і теплофізичних заходів, а також методологію створення продуктів підвищеної  біологічної цінності на їх основі.
Колектив кафедри, 2016 рік
Нижній ряд (зліва направо): А. Д. Солецька, Л. Г. Віннікова, Н. Г. Азарова.
Середній ряд (зліва направо): Г. В. Шлапак, Т. А. Манолі, В. І. Зінченко, І. О. Прокопенко, Н. М. Поварова.  
Верхній ряд (зліва направо): К. Д. Янкова, Т. І. Нікітчина, А. С. Паламарчук, С. Д. Патюков, Л. В. Агунова, О. А. Мельник.