Наукові досягнення наших студентів

Spread the love

Наукові досягнення наших студентів

До виконання науково-дослідницьких робіт на кафедрі широко залучуються студенти спеціальності 204.

В рамках теми «Наукові основи удосконалення  технології виробництва м’яса і м’ясних продуктів з покращеними функціональними і поживними властивостями» (номер державної реєстрації – 0118U001484, науковий керівник – доц. Поварова Н.М.) отримано диплом І ступеня, студенти стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з освітньої спеціальності 204 «ТВППТ» секції «Технологія переробки продукції тваринництва» (7 квітня 2020 року на базі факультету ТВППТСБ Миколаївського НАУ) Журба Н.О. Гуляєва А.Ю., студ. 2 курсу за СВО «Бакалавр» , керівник доц. Поварова Н.М.  Тема роботи: Наукові основи технології виробництва білкових добавок тваринного походження та продуктів на їх основі.

 

В рамках теми «Наукові основи формування якості м’яса птиці та худоби шляхом використання методів біокорегування та заходів простежуваності» (номер державної реєстрації – 0121U110260, науковий керівник – доц. Поварова Н.М., виконавець – доц. Шлапак Г.В.) отримано диплом ІІІ ступеня, студентка стала переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з освітньої спеціальності 204 «ТВППТ» секції «Технологія переробки продукції тваринництва» (14 квітня 2021 року на базі факультету ТВППТСБ Миколаївського НАУ) Сідлецька Г.А., студ. 3 курсу за СВО «Бакалавр» , керівник доц. Шлапак Г.В. Тема роботи: Технологія виробництва посічених напівфабрикатів з  м’яса птиці з гарбузом.