Склад кафедри

Spread the love

 

 

Віннікова Людмила Григорівна

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
За багаторічну наукову діяльність, особливі заслуги і значний внесок у справу розвитку вузівської науки у 1999, 2001, 2004, 2012 роках була нагороджена почесними грамотами Управління освіти і науки держадміністрації Одеської області та України.
У  2002 року присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2002 року.
 В 2007 році нагороджена знаком «Відмінник освіти України» та “Знаком пошани” Міністерства аграрної політики України, в 2012 році – Почесною грамотою Верховної Ради України.
В 2017 році нагороджена Радою ректорів Одеського регіону пам’ятним значком «За внесок у розвиток вищої освіти».
В 2017 році нагороджена дипломом III ступеню ОНАХТ за перемогу у конкурсі на звання «Кращий професор ОНАХТ» у 2017 році за напрямом навчальна і методична робота.
Член спеціалізованої ради ОНАХТ за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних і рибних продуктів. Під керівництвом захистилось 16 аспірантів.
Є автором близько 400 опублікованих наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 38 деклараційних патентів України, з яких 9 на винаходи та 4 підручників і 1 навчального посібника.

Сфера наукових інтересів:

 Розробка наукових основ технології переробки сировини тваринного походження;  розроблення повноцінних продуктів харчування з покращиною структурою та якістю; використання нетеплових технологій в процесі виготовлення м’ясних продуктів. 
Викладає курси дисциплін: «Наукові основи вторинної переробки м’ясної сировини», «Науково-дослідна робота».
 Відомості про стажування ТОВ «Луцька аграрна компанія”, тема «Технологія вирощування і переробки м’яса птиці»  з “15” березня 2021 р. по “30” червня 2021р. та з “01” вересня 2021 р. по “15” листопада 2021 р.
 

Агунова Лариса Володимирівна

Кандидат технічних наук, доцент
     e-mail: agunova.lora@gmail.com
     tel: +380487124250; +380487124137

Поварова Наталя Миколаївна

Кандидат технічних наук, доцент.
Є автором понад 100 наукових і методичних публікацій, в тому числі 10 деклараційних патентів України.

Сфера наукових інтересів:

Теоретичне і практичне обґрунтування прижиттєвого формування властивостей сільськогосподарської сировини тваринного походження для створення ресурсо- та енергозберігаючих технологій глибокої переробки сировини; створення агрохарчових «наскрізних» технологій із замкнутим циклом переробки для забезпечення ресурсо- та енергозбереження при виробництві харчових продуктів; формалізація вимог прижиттєвого формування фізико-хімічних характеристик і функціонально-технологічних властивостей м’ясної сировини.
Викладає курси дисциплін: «Моделювання якості м’яса худоби», «Управління якістю продукції в галузі», “Європейське законодавство з контролю безпеки харчових продуктів», «Основи наукових досліджень».
Відомості про стажування: підвищення кваліфікації на ТОВ «БІОХЕМ Україна» за програмою
стажування з 19.10.2020 р. по 19.04.2021 р;  Мобільність за проектом Erasmus +: читання лекцій в Інституті технології м’яса Познанського університету природничих наук, Польща, м. Познань, (червень, 2018 р.); Мобільність за проектом Erasmus +: читання лекцій в Естонському університеті природничих наук, Естонія, м. Тарту, (березень, 2018 р.);  Інститут технології м’яса, Познанського університету природничих наук (Польща, м. Познань) (2016 р.).
  • ORCID ID
  • SCOPUS ID
  • E-mail: povarova.natasha@gmail.com; povarova_natalia@onaft.edu.ua
  •    

Азарова Надія Григорівна

Кандидат технічних наук, доцент.
Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».
Є автором понад 150 опублікованих наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 3 деклараційних патентів України, з яких 2 на винаходи і 13 авторських свідоцтв на винаходи, 5 з яких впроваджені у виробництво м’яса.

Сфера наукових інтересів:

Вдосконалення переробки м’ясо- і птахопродуктів; розробка ресурсозберігаючих технологій переробки м’ясної сировини; виробництво продуктів функціонального призначення.
Викладає курси дисциплін:«Технологія м’яса»,  «Проектування підприємств галузі», «Технологія виробництва продукції птахівництва і кролівництва».
 Відомості про стажування ТОВ «Луцька аграрна компанія”, тема «Технологія вирощування і переробки сільськогоспорської птицдаі»  з “15” березня 2021 р. по “30” червня 2021р. та з “01” вересня 2021 р. по “15” листопада 2021 р.

Манолі Тетяна Анатоліївна

Кандидат технічних наук, доцент.
Є автором понад 220 науково-методичних публікацій, в т. ч. 9 деклараційних патентів України, 2 підручники для студентів спеціальності 181 «Харчові технології», 2 підручники для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», методичні вказівок для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Учасник національних та міжнародних науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів. У 2007 році під керівництвом Манолі Т. А. було захищено кандидатську дисертацію аспіранткою Памбук С. А. на тему «Розробка маловідходної технології переробки атерини чорноморської».

Сфера наукових інтересів:

Розробка та удосконалення інноваційних технологій харчових продуктів з гідробіонтів,сенсорні дослідження харчових продуктів з метою вивчення споживчих переваг та створення конкурентоспроможних харчових продуктів, сенсорний аналіз у харчовій промисловості.
Викладає курси дисциплін: «Фізико-хімічні і органолептичні основи обробкигідробіонтів», «Технології консервованих продуктів з гідробіонтів», «Стандартизація, метрологія та сертифікація».
 Відомості про стажування ТОВ «Маріко»,Технологія та сенсорні аналіз солоної рибопродукції, березень 2019 р; «Персональний сайт – ефективний освітній інструмент сучасного викладача ОДАТРЯ, Одеса, жовтень 2020 р; European Academy of Sciences and Research “On Being a Scientist Course”.Hamburg/Germany. 2021; Clarivate. WebofScienceCoreCollection: базовіможливості. Травень 2021 року; Міжнародне стажування Польща-Україна «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна) листопад 2021 р. – грудень 2021 р.; European Academy of Sciences and Research «Research Design: Inquiry and Discovery Course». Hamburg/Germany. 2022

 

Патюков Сергій Дмитрович

Кандидат технічних наук, доцент.
 Є автором понад 80 науково-методичних робіт, в т. ч. 5 деклараційних патентів України, з яких 1 на винахід і 2 авторських свідоцтв.

Сфера наукових інтересів:

Розробка технології продуктів лікувально-профілактичного призначення; вдосконалення технології виробництва консервів; використання нетрадиційних джерел енергії в харчовій промисловості.
Викладає курси дисциплін: «Основи ветсанекспертизи і санітарії» «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин», «Методологія наукової творчості і дослідницький практикум», «Основи автоматизованого проектування».

 

Паламарчук Анна Станіславівна

Кандидат технічних наук, доцент.
Є автором понад 54 науково-методичних робіт, у т. ч. 3 деклараційних патентів України, з яиких 2 на винахід.
З 2018 р. є технічним редактором науково-теоретичного журналу «Наукові праці».
 Сфера наукових інтересів:
Вдосконалення технології виробництва рибних продуктів; впровадження маловідходних та безвідходних технологій, принципів комплексного використання сировини.
Викладає курси дисциплін:
«Технологія харчових продуктів з водних біоресурсів», «Контроль якості та безпеки продукції галузі», «Інноваційні технології галузі», «Управління якістю в рибопереробній промисловості», «Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі», «Основи автоматизованого проектування».
  • ORCID ID
  • E-mail: anna.palamarchook@gmail.com       
  •  

Шлапак Галина Всеволодівна

Кандидат технічних наук, доцент.
Є автором близько 40 наукових і методичних публікацій, в тому числі 4 деклараційних патентів України і 1 навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.
Виконує обовязки секретаря ДЕК, відповідає за профорієнтаційну роботу кафедри і усі види практик спеціальності 181 «Харчові технології» та 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, куратор групи.

Сфера наукових інтересів: 

«Наукові основи удосконалення технології виробництва м’яса і м’ясних продуктів з покращеними функціональними і поживними властивостями»
Викладає курси дисциплін: «Технології харчових виробництв», «Технологія переробки м’яса»; «Технологія виробництва та первинної переробки продукції м’ясного скотарства»; «Основи проектування підприємств з виробництва і переробки продукції тваринництва».
Відомості про стажування СТОВ «Тарасовецька птахофабрика», с. Тарасівці, Новоселецький р-н, Чернівецька обл., з “19” жовтня 2020 р. по “19”квітня 2021 р.

Кушніренко Надія Михайлівна

Кандидат технічних наук, доцент.
Член журі І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади ОНАХТ з дисципліни «Технологія харчових продуктів з водної сировини»
Є автором понад 30 наукових робіт та методичних публікацій,  2 деклараційних патентів України, з яких 1 на винахід, 1 навчального посібника до лабораторних занять та 1 посібника до практичних занять.
З 2018 р. технічний редактор науково-теоретичного журналу «Наукові праці».

Сфера наукових інтересів: 

Удосконалення та розробка новітніх  технології виробництва рибних продуктів та консервованої продукції з гідробіонтів
Викладає курси дисциплін: «Сировина і матеріали рибної промисловості», «Основи автоматизованого проектування», «Технологічний інжиніринг підприємств галузі», «Проектування підприємств галузі».
Відомості про стажуванняВища школа педагогічної майстерності ОНАХТ, .2017.;ТОВ «Одеспродкомплекс», м. Одеса, 2019-2020 р.
  • ORCID ID
  • E-mail: kushnirenkonadia@gmail.com

Синиця Ольга Вікторівна

Доктор філософії, старший викладач.
Є автором понад 50 науково-методичних робіт, в т. ч. 3 публікації у періодичних виданнях, як включені до науко-метричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Web of Science Core Collction та Scopus; 3 наукових публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 1 наукова публікація у закордонному виданні; 2 патентів на винахід та 6 патентів на корисну модель; 1 авторське свідоцтво на твір; 27 тез доповідей на наукових та науково-методичних конференціях; 12 методичних вказівок.

Сфера наукових інтересів: 

Дослідження впливу низькотемпературного теплового оброблення на якість та безпечність м’ясних продуктів, вдосконалення технології виробництва цільном’язових виробів та консервів з м’яса птиці.
Відомості про стажуванняВища школа педагогічної майстерності ОНАХТ, .2020-2022.;   ТОВ «Луцька аграрна компанія”, тема «Технологія вирощування і переробки сільськогосподарської птиці»  з “15” березня 2021 р. по “30” червня 2021р. та з “01” вересня 2021 р. по “15” листопада 2021 р.

 

 

 

 


 

Янкова Катерина Дмитрівна

Завідуюча лабораторією кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів за фахом «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса».
У 1979 р. закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова за фахом «Технологія консервування».
З 1979 р. працювала м. н. с. і н. с. науково-дослідної лабораторії Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова.
З 2011 р. – завідуюча лабораторією кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів за фахом «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса».

 

 

 

 

 


Зінченко Валентина Іванівна

Завідуюча лабораторією кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів за фахом «Технології зберігання і переробки водних біоресурсів».
У 1979 р. закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова за фахом «Технологія консервування».
З 1979 р. працювала інженером науково-дослідної лабораторії Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова зі стерилізації рибних консервів, потім – м. н. с. і н. с.
З 1991 р. працювала інженером на кафедрі технології консервування за фахом «технологія риби і морепродуктів».
З 2011 р. – завідуюча лабораторією кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів за фахом «Технології зберігання і переробки водних біоресурсів».
Секретар ДЕК за фахом «Технології зберігання і переробки водних біоресурсів».

 

 

 

 


Іванченко Вікторія Володимирівна

Інженер II категорії кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.
У 2008 р. закінчила Одеську державну академію харчових технологій за спеціальністю «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса».
Працює на кафедрі технології м’яса, риби і морепродуктів з 2011.

 

 

 

 

 

 

 


Приходько Юрій Федорович

Лаборант кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.