Захист кваліфікаційний робіт

Spread the love

Згідно графіку на кафедрі  «Технології м’яса, риби та морепродуктів» відбулись захисти кваліфікаційних робіт студентів спеціальності 181 «Харчові технології» та 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Засідання екзаменаційної комісії проводились відкрито в режимі он-лайн в ZOOM-конференції з участю студентів, викладачів, керівників дипломних проектів, працівників університету. Перед початком захисту були зачитані прізвище ім’я та по батькові, проведено аутентифікацію особистості кожного студента, яким було пред’явлено паспорт.

Аналіз роботи ЕК показав досить високий рівень технічної і практичної підготовки фахівців, який відповідає сучасним вимогам. Випускники мають достатню виробничу і технічну грамотність в питаннях технології і проектування, правильно орієнтуються в питаннях виробництва.

Кафедра щиро вітає здобувачів із вдалим захистом кваліфікаційних робіт!!!