Викладацький склад кафедри ТМРіМ

 

Віннікова Людмила Григорівна, д. т. н., професор, завідуюча кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.

У 1965 році закінчила Одеський інститут харчової та холодильної промисловості за фахом «інженер-технолог молочної промисловості». Працює на кафедрі з 1974 р. У 1973 р. захистила кандидатську дисертацію, а у 1992 р. – докторську дисертацію.

У 1995 р. обрана дійсним членом Нью-Йоркської академії. За багаторічну наукову діяльність та значний внесок в розвиток науки нагороджена почесними грамотами Президента України, Вищої Атестаційної Комісії, Одеської облдержадміністрації, Одеської міської держадміністрації.

За цикл наукових праць «Наукові основи технологій отримання рослинних біополімерних комплексів-харчових волокон та їх використання у лікувально-профілактичному харчуванні» Указом Президента України №1171 від 16.12.2002 р. присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

Указом Президента України №1247 від 14.10.2004 р. присуджено звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

У 2007 р. нагороджена відзнакою «Відмінник освіти України» та «Знаком пошани» Міністерства аграрної політики України.

У 2012 р. нагороджена грамотою Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом.

У 2013 р. нагороджена почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації.

Читає курси: «Наукові основи вторинної переробки м’ясної сировини», «Методика викладання у ВНЗ».

Є автором близько 400 опублікованих наукових  та навчально-методичних праць, у тому числі 25 патентів України на винаходи та 3 підручників і 1 навчального посібника.

Науково-педагогічний напрям: розробка наукових основ технології переробки тваринної сировини.

 

Азарова Надія Григорівна, к. т. н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.

У 1977 р. закінчила Московський технологічний інститут м’ясної і молочної промисловості за спеціальністю – технологія м’яса і м’ясних продуктів, кваліфікація – інженер-технолог. Працювала на підприємствах м’ясопереробної промисловості Білорусі, Литви, Росії.

Працює на кафедрі з 1983 р. З 1990 р. – кандидат технічних наук. Вихованка наукової школи академіка Рогова І. О. Московського університету прикладної біотехнології (ПУМБ).

Читає курси: «Технологія м’яса», «Харчові технології», «Техніка та технологія галузі харчових виробництв» «Проектування підприємств галузі».

Нагороджена відзнакою «Відмінник освіти України».

Є автором понад 150 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 2 патентів та 13 авторських свідоцтв на винаходи, 5 із яких впроваджено в виробництво м’ясопереробної промисловості. В 2011 році у співавторстві з найкращими співпрацівниками ПУМБ надрукувала книгу «Механическая обработка мясного и мясокостного сырья».

Основні напрями науково-педагогічної діяльності: вдосконалення переробки м’ясо- і птахопродуктів; розробка ресурсозаощадчуючих технологій переробки м’ясної сировини; виробництво продуктів функціонального призначення.

Відповідає за дипломне і курсове проектування, методичну роботу за спеціальністю «Технології зберігання, консервування і переробки м´яса», секретар кафедри. 

 

Манолі Тетяна Анатоліївна, к. т. н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.

У 1990 році закінчила факультет технології консервування і виноробства Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова.

Працює на в ОНАХТ з 1996 р., на кафедрі – з 2011р.  Кандидатську дисертацію захистила у 1995 р. Вихованка наукової школи професора , д. т. н., А. Т. Безусова.

Викладає наступні курси дисциплін: «Біотехнології продуктів з гідробіонтів», «Технологія стерилізованих консервів з гідробіонтів», «Фізико-хімічні основи обробки гідробіонтів», «Сировина і матеріали рибної промисловості», «Товарознавство та пакування харчових продуктів галузі», «Теоретичні і практичні проблеми технології стерилізованих рибних консервів», «Методологія наукової творчості та дослідницький практикум», «Гуманітарні проблеми спеціальності», «Технологічний семінар», НДРС, «Теоретичні і практичні проблеми технології стерилізованих рибних консервів», «Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю продукції», «Основи наукових досліджень», «Теоретичні основи харчових технологій».

Є автором понад 80 науково-методичних робіт, у т. ч. 5 деклараційних патентів. У 2007 р. під керівництвом Манолі Т.А. було захищено кандидатську дисертацію аспіранткою Памбук С. А. на тему «Розробка маловідходної технології переробки атеріни чорноморської».

Основні напрями наукової діяльності: розробка ресурсо- та енергозберігаючих технологій харчових продуктів з гідробіонтів.

Відповідає за дипломне і курсове проектування за спеціальністю «Технології зберігання і переробки водних біоресурсів», куратор групи.

Патюков Сергій Дмитрович, к. т. н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.

У 1985 році закінчив факультет технології м'ясних і молочних продуктів Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова.

Працює на кафедрі з 1989 р. Кандидатську дисертацію захистив у 1992 р. Вихованець наукової школи професора , д. х. н., М. С. Дудкіна.

Читає курси: «Основи ветсанекспертизи та санітарії» «Анатомія та фізіологія сільськогосподарських тварин», «Методологія наукової творчості та дослідницький практикум», «Основи автоматизованого проектування».

Є автором понад 80 науково-методичних робіт, у т. ч. 5 деклараційних патентів та 2 авторських свідоцтв.

Основні напрями наукової діяльності: розробка технології продуктів лікувально-профілактичного призначення; вдосконалення технології виробництва консервів; використання нетрадиційних джерел енергії в харчовій промисловості.

Відповідає за наукову роботу кафедри, куратор групи.

Савінок Оксана Миколаївна, к. т. н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.

У 1994 році закінчила факультет технології м'ясних і молочних продуктів Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова.

Працює на кафедрі з 1997 р. Кандидатську дисертацію захистила у 1997 р. Вихованка школи професора, д. т. н. Віннікової Л. Г.

Читає курси: «Спеціальні технології м’ясних продуктів», «Наукові основи харчових технологій», «Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю».

Є автором понад 70 наукових та методичних публікацій, в т. ч. 3 деклараційних патентів України.

За наукову діяльність та значний внесок в розвиток науки нагороджена грамотами Одеської облдержадміністрації та Одеської міської держадміністрації, ректоратом ОНАХТ.

Науково-педагогічний напрям: вирішення проблем подовження терміну зберігання м’ясних продуктів за рахунок використання природних добавок з антиоксидантними властивостями та різних способів холодильного оброблення; використання спектральних характеристик м’яса для оцінки якості та визначення функціональних характеристик.

Відповідає за профорієнтаційну роботу кафедри.

 

Поварова Наталя Миколаївна, к. т. н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.

У 2004 році закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса».

Працює на кафедрі з 2007 р. Кандидатську дисертацію захистила у 2007 р. Вихованка школи професора, д. т. н. Віннікової Л. Г.

Читає курси: «Основи наукових досліджень», «Біологічно-активні речовини в харчових технологіях», «Загальні технології харчової промисловості», «Управління якістю продукції в технології виробництва м’яса і м’ясних продуктів».

Є автором понад 60 наукових та методичних публікацій, у тому числі 7 деклараційних патентів України.

З 2008 р. голова «Клубу молодих вчених ОНАХТ», основна діяльність якого – це проект «Міжнародний інформаційний портал про здорове харчування SYLUVIT», який дає змогу пропагувати здоровий спосіб життя та правильне харчування серед населення та молоді.

З 2013 по 2016 рік обіймала посаду директора Науково-дослідного інституту ОНАХТ.

З 2015 року - науковий кервник аспірантки кафедри Мельник Л. А.

З 2016 року виконує обов'язки проректора з наукової роботи ОНАХТ.

Науково-педагогічний напрям: вплив раціону вигодовування тварин на якість м’ясних виробів та морепродуктів, розробка композицій для виробництва варених ковбас.

 

Герасим Ганна Станіславівна, к. т. н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби та морепродуктів.

У 1998 році закінчила факультет технології консервування Одеської державної академії харчових технологій за спеціальністю «Технологія риби і морепродуктів».

Працює в ОНАХТ з 2002 р., на кафедрі – з 2011 р. Кандидатську дисертацію захистила у 2005 р. Вихованка наукової школи професора, д. т. н. А. Т. Безусова.

Читає курси: «Контроль якості та безпеки продукції галузі», «Безвідходні технології рибопереробних виробництв», «Управління якістю в рибопереробній промисловості», «Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі», «Технологія харчових продуктів з водних біоресурсів», «Основи автоматизованого проектування».

Є автором понад 40 науково-методичних робіт, у т. ч. 2 деклараційних патентів на винахід.

Основні напрями наукової діяльності: розробка технології продуктів лікувально-профілактичного призначення; вдосконалення технології виробництва рибних продуктів; впровадження маловідходних та безвідходних технологій, принципів комплексного використання сировини.

Відповідає за усі види практик за спеціальністю «Технології зберігання і переробки водних біоресурсів», куратор групи.

Солецька Анна Данилівна, к. т. н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.

У 1994 році закінчила факультет технології м'ясних і молочних продуктів Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова.

Працює на кафедрі з 1997 р. Кандидатську дисертацію захистила у 1997 р. Вихованка школи професора, д. т. н. Віннікової Л. Г. і професора,       д. т. н. Капрельянца Л. В.

Читає курси: «Фізико-хімічні і біохімічні основи технології м’ясних продуктів», «Інноваційні технології галузі», «Контроль якості та безпеки продукції галузі», «Хімічний склад і властивості м’ясної сировини».

Є автором близько 50 наукових та методичних публікацій, в т. ч. 2 деклараційних патентів України.

Науково-педагогічний напрям: розробка ресурсозаощадчуючих технологій та продуктів нового покоління; вдосконалення технологічних процесів переробки м’ясної сировини.

Профорг, відповідльна за міжнародну роботу, контент-менеджер сайту кафедри.

 

Агунова Лариса Володимирівна,  к. т. н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.

У 1997 році закінчила Одеську державну академію харчових технологій за спеціальністю «Технологія консервування».

Працює на кафедрі з 2000 року.

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію.  Вихованка школи професора, д. т. н. Віннікової Л. Г.

Читає курси «Науково-технічний прогрес і прогнозування розвитку в технології галузі», «Технологія м’ясних продуктів функціонального призначення», «Товарознавство та пакування харчових продуктів».

Є автором близько 50 наукових та методичних публікацій, в т.ч. 1 деклараційного патенту та 1 навчального посібника з грифом Міністерства освіти та науки України.

Науково-педагогічний напрям: розробка нових видів м’ясних продуктів функціонального призначення.

Відповідає за учбову роботу кафедри, куратор групи.

 

Шлапак Галина Всеволодівна, к. т. н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.

У 1993 році закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. Ломоносова М. В. за спеціальністю «Технологія м’яса та м’ясних продуктів».

Працює на кафедрі з 1981 р. З 2002 р. викладає в Одеському механіко-технологічному технікумі при ОНАХТ, де готує бакалаврів за професійним спрямуванням «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса».

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію.  Вихованка школи професора, д. т. н. Віннікової Л. Г.

Читає курси: «Хімічно-технологічний контроль галузі», «Технологія м’яса», Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’ясних продуктів», «Безвідходні технології м’ясопереробних виробництв», «Технологія харчових виробництв».

Є автором близько 20 наукових та методичних публікацій, в тому числі 1 навчального посібника з грифом Міністерства освіти та науки України.

Науково-педагогічний напрям: розробка технології продуктів функціонального призначення.

Секретар ДЕК і відповідальна за усі види практик спеціальності «Технології зберігання, консервування і переробки м´яса», куратор групи.

Кушніренко Надія Михайлівна, к. т. н., асистент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.

У 2001 році закінчила факультет технології консервування Одеської державної академії харчових технологій за спеціальністю «Технологія риби і морепродуктів».

Працює в ОНАХТ з 2005 р., на кафедрі – з 2011 р. Кандидатську дисертацію захистила у 2007 р. Вихованка наукової школи професора, д. т. н. Л. Б. Добробабіної.

Читає курси: «Сировина і матеріали рибної промисловості», «Оптимізація технологічних процесів рибопереробного виробництва».

Є автором понад 20 науково-методичних робіт, у т. ч. 2 деклараційних патентів на винахід.

Основні напрями наукової діяльності: вдосконалення технології виробництва рибних продуктів.

Відповідає за методичну роботу за спеціальністю «Технології зберігання і переробки водних біоресурсів».

 

 

 

 

 

 

 

Янкова Катерина Дмитрівна, завідуюча лабораторією кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів за спеціальністю «Технології зберігання, консервування і переробки м’яса».

У 1979 р. закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова за спеціальністю «Технологія консервування».

З 1979 р. працювала м. н. с. і н. с. науково-дослідної лабораторії Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова.

З 2011 р. – завідуюча лабораторією кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів за спеціальністю «Технології зберігання, консервування і переробки м’яса».

 

Зінченко Валентина Іванівна, завідуюча лабораторією кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів за спеціальністю «Технології зберігання і переробки водних біоресурсів».

У 1979 р. закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова за спеціальністю «Технологія консервування».

З 1979 р. працювала інженером науково-дослідної лабораторії Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова по стерилізації рибних консервів, згодом – м. н. с. і н. с.

З 1991 р. працювала інженером на кафедрі технології консервування за спеціальностю «технологія риби і морепродуктів».

З 2011 р. – завідуюча лабораторією кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів за спеціальністю «Технології зберігання і переробки водних біоресурсів».

Секретар ДЕК за спеціальністю «Технології зберігання і переробки водних біоресурсів».

 

Іванченко Вікторія Володимирівна, інженер II категорії кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.

У 2008 році закінчила Одеську державну академію харчових технологій за спеціальністю «Технології зберігання, консервування і переробки м’яса».

Працює на кафедрі технології м’яса, риби і морепродуктів з 2011 р.

 

 

Аліярова Антоніна Олександрівна, старший лаборант кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.

У 2010 році закінчила Одеську державну академію харчових технологій за спеціальністю «Технології зберігання, консервування і переробки м’яса».

Працює на кафедрі технології м’яса, риби і морепродуктів з 2012 р.

 

Приходько Юрій Федорович, лаборант кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.

 

 

Створити безкоштовний сайт на uCoz