Наукові школи та напрями

 

Наукова школа за напрямом м'ясо і м’ясопродукти

Професором Л. Г. Вінніковою за спеціальністю 05.18.04 – технології м’ясних, молочних і рибних продуктів підготовлено 16 кандидатів наук: А. Д. Солецька, О. М. Савінок, А. В. Зюзько, О. З. Попадич, В. Г. Гарбуз, Н. В. Бондаренко, Н. М. Поварова, А. П. Кайнаш, А. В. Асауляк, О. А. Глушков, Агунова Л. В., Шлапак Г. В., Шарпе А., І. О. Прокопенко, А. В. Кишеня, К. В. Пронькіна, які успішно працюють на кафедрах ОНАХТ та очолюють провідні підприємства України.

Під керівництвом к. т. н., доцента О. М. Савінок була підготовлена кандидат наук за спеціальністю 05.18.04 – технології м’ясних, молочних і рибних продуктів І. О. Літвінова.

світові тенденції

кафедральні розробки

•вплив різних факторів на безпеку і якість м’ясних продуктів, зокрема, прижиттєві умови тварин;

• розробка методів аналізу та контрою якості м’яса та м’ясних продуктів;

• зберігання та подовження терміну зберігання м’ясної продукції;

• спрямоване застосування мікрофлори в м’ясних продуктах;

• зниження калорійності м’ясних продуктів;

• розробка нових технологій і нових видів м’ясних продуктів.

•розробка нової технології заморожених напівфабрикатів із замороженого м’яса (к. т. н. Шарпе А. О.);

• покращення якості та терміну зберігання  заморожених напівфабрикатів (к. т. н. Глушков О. О.);

• розробка комплексних добавок на основі зернових культур для покращення якісних показників ковбас та напівфабрикатів  (доц. Гарбуз В. Г.);

• розробка технології виробництва низькокалорійних ковбасних виробів з овочевими добавками (к. т. н. Кайнаш А. П.);

• подовження  терміну зберігання ковбас шляхом модифікації фаршів  (доц. Поварова Н. М.);

• розробка технології виробництва ковбас з пониженим вмістом нітриту на основі використання денітрифікуючих бактерій (к. т. н. Асауляк А. В.);

• розробка технології виробництва м’ясних продуктів для корекції залізодефіцитної анемії та йодної недостатності (к. т. н. Шлапак Г. В.,  к. т. н. Агунова Л. В.);

• розробка технологічних підходів використання у м’ясних продуктах біологічно-активних інгредієнтів, таких як лляне, обліпихове та ін. масла, як джерело омега-3 жирної кислоти (доц. Патюков С. Д.).

Наукова школа за напрямом водні біоресурси

Під керівництвом д. т. н., професора Л. Б. Добробабіної були підготовлені 3 кандидата наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування: Т. Н. Афанасьєва, Н. М. Кушніренко, М. С. Горшунов

Під керівництвом к. т. н., доцента    Т. А. Манолі була підготовлена кандидат наук за спеціальністю 05.18.16 − технологія продуктів харчування   С. А. Памбук.

світові тенденції

кафедральні розробки

•нові харчові продукти для раціонального та збалансованого харчування;

•біотехнологія продуктів з сировини водного походження;

•технологія продуктів складного складу заданої біологічної цінності;

•ферментні препарати та їх застосування в харчовій промисловості;

•технології біологічно активних препаратів на основі ліпідів і жироподібних речовин;

•технологія отримання біопалива з жировмісних відходів переробки гідро біонтів;

•технологія білкових та аналогових продуктів;

•технологія біополімерів та їх застосування в харчовій промисловості;

•комплексні технології хітину , хітозану з панцира промислових ракоподібних і продукції на їх основі;

•біотехнології харчових продуктів і біологічно активних речовин на основі водних біоресурсів.

•наукові основи комплексу технологій харчових продуктів з гідробіонтів (д. т. н., проф. Добробабіна Л. Б.);

•розробка нових видів кулінарних виробів з гідробіонтів; розробка технологій раціональної переробки перспективних об’єктів аквакультури; розробка технології рибної білкової пасти з дрібних азово-чорноморських риб (доц. Бабков М. І.);

•розробка біотехнологічних способів подовження терміну зберігання продукції з гідробіонтів;  удосконалення технології фаршевих швидкозаморожених напівфабрикатів (доц. Манолі);

•розробка маловідходної технології переробки атерини чорноморської (к. т. н. Памбук С. А.);

•розробка технології імітованих рибних продуктів (асп. Чібіч Н. В.);

•удосконалення розсільного заморожування риби; розробка білково-мінеральної добавки з кісткової тканини риб; розробка технології фаршевих виробів з прісноводних риб складного сировинного складу; удосконалення технології рибних продуктів на основі застосування сучасних коптильних препаратів (доц. Герасим);

•удосконалення технології рибних консервів у томатному соусі (к. т. н. Кушніренко Н. М.);

•розробка технології виробництва пресервів та рибних консервів з використанням лактоферментованної сировини (к. т. н. Горшунов М. С.);

•розробка технології консервів з піленгасу (доц. Новікова Т. М.).

Створити безкоштовний сайт на uCoz