Навчальні дисципліни, що викладають на кафедрі

           спеціальність 6.051701

•Контроль якості та безпеки продукції галузі

•Наукові основи вторинного перероблення м’яса

•Науково-дослідна робота студентів

•Основи автоматизованого проектування

•Практика технологічна

•Проектування підприємств галузі

•Технологічний семінар

•Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі

•Технологія галузі (Технологія продуктів з водної сировини)

•ТУС та основи судноводіння

•Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин

•Сировина і матеріали рибної промисловості

•Технологія харчових виробництв (Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби)

•Фізико-хімічні основи гідробіонтів

•Фізико-хімічні та біохімічні оснви технології м'яса

•Практика переддипломна

•Науково-практичні аспекти технології харчових виробництв

•Основи ветсанекспертизи і санітарії

•Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю

•Технологія м’яса

•Технологія харчових продуктів з водних біоресурсів

•Холодильна технологія гідробіонтів

•Основи наукових досліджень

спеціальність 7.05170104, 7.05170105

•Безвідходні технології м’ясопереробних виробництв

•Безвідходні технології рибопереробних виробництв

•Біотехнології продуктів з гідробіонтів

•Виробнича практика

•Науково-дослідна робота

•Оптимізація технологічних процесів м’ясопереробних виробництв

•Оптимізація технологічних процесів рибопереробних виробництв

•Проектування м’ясопереробних підприємств

•Проектування рибопереробних підприємств

•Спеціальні продукти регульованого складу та структури з гідробіонтів

•Спеціальні технології м’ясних продуктів

•Технології м’ясних продуктів функціонального призначення

спеціальність 8.05170104, 8.05170105

•Інноваційні технології галузі

•Біологічно-активні речовини в харчових технологіях

•Виробнича практика

•Методика викладання у ВНЗ

•Методологія наукової творчості та дослідницький практикум

•Науково-технічний прогрес і прогнозування розвитку технології галузі з КП

•Управління якістю продукції в рибопереробній промисловості

•Управління якістю продукції в технології виробництва м’яса та мясопродуктів

Створити безкоштовний сайт на uCoz