Історія  кафедри технології м'яса, риби і морепродуктів

Колектив кафедри, 2016 рік

 

 

Вручення Державної премії України

д. т. н., проф. Л. Г. Вінніковій  президентом України  Л. Д. Кучмою

 

д. т. н. проф. В. В. Корнаракі

 

Колектив кафедри, 1985 рік

Нижній ряд (зліва направо):

Ю. Д. Чамова, І. М. Луконіна, Л. Г. Віннікова,

І. П. Саєнко, О. П. Косих. 

Верхній ряд (зліва направо):

Г. В. Шлапак, В. Панюшкіна, У. Лобанова,

С. Д. Патюков, Т. С. Малишко, Н. Г. Азарова,

В. М. Висоцька, А. Смірнова

 

 

 

 

 

 

  Кафедру технології м’яса, риби і морепродуктів було створено у вересні 2011 року на основі кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів. Розширений професорсько-викладацький склад кафедри сьогодні готує спеціалістів за двома спеціальностями:

− технології зберігання, консервування і переробки м’яса;

− технології зберігання і переробки водних біоресурсів.

      Кафедру технології м’яса, риби і морепродуктів очолює  д. т. н., професор     Л. Г. Віннікова.

    Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів була організована в 1975 році після розформування кафедри м’ясних і молочних продуктів, яку очолював доцент Б. О. Тадулєв. Першим завідуючим кафедрою був доцент І. П. Саєнко. З 1980 року по 1988 рік кафедрою керував професор В. В.  Корнаракі.

   У різні періоди на кафедрі вели наукову та педагогічну діяльність старший викладач Г. О. Українець, І. О. Могілевський, доценти І. С. Коган, М. Ю. Казанджий, проф. О. П. Косих, доценти Луконіна І. М., Бондаренко Н. В., Бабков М. І., асистенти Чамова Ю. Д., Малишко Т.  С. , Зюсько А. В., Асауляк А. В., та ін.

       З 1993 року кафедру очолює д. т. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної премії України Л. Г. Віннікова. Професор Л. Г. Віннікова зосередила наукову діяльність кафедри у напрямку розроблення нових технологій м’ясопереробної галузі та основ отримання м’ясних продуктів нового покоління, які дозволяють істотно урізноманітнити та покращити якість харчування населення України.

     В 1991 г. на кафедрі технології консервування було відкрито спеціальність – технологія риби і морепродуктів, яку згодом було перейменовано в спеціальність – технології зберігання і переробки водних біоресурсів.

      Підготовку спеціалістів, бакалаврів і магістрів за спеціальністю "технології зберігання та переробки водних біоресурсів" на кафедрі проводять к. т. н., доцент Т. А. Манолі, доцент А. С. Герасим, к. т. н. асистент Кушніренко Н. М.

    Наукову школу у напрямку біоресурсів очолювала до 2012 року д. т. н., професор Л. Б. Добробабіна, якою було сформульовано концепцію переробки гідробіонтів з використанням біотехнологічних і теплофізичних заходів, а також методологію створення продуктів підвищеної  біологічної цінності на їх основі.

 

 

 

 

д. в. н., проф. О. П. Косих

 

 

д. т. н., проф. Л. Б. Добробабіна

 

Колектив кафедри, що забезпечує спеціальність «технології зберігання, консервування і переробки м’яса», 2011 рік

Нижній ряд (зліва направо):

Н. М. Поварова, Н. Г. Азарова, 

Л. Г. Віннікова, А. В. Асауляк. 

Середній ряд (зліва направо):

Г. В. Шлапак, Л. В. Агунова, 

А. Д. Солецька, О. М. Савінок,

Ю. Ф. Приходько. 

Верхній ряд (зліва направо):

І. В. Авелічева, А. В. Зюзько, С. Д. Патюков

 

 

 

 

 

Створити безкоштовний сайт на uCoz